02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: PRCTEC4

ระบบเครือข่ายของเครื่องวัด RS-485

Measurement network RS-485
      เป็นระบบการจัดเก็บข้อมูล ที่ถูกพัฒนาขึ้นเป็นพิเศษ เพื่อทำหน้าที่ติดตามความเคลื่อนไหว หรือแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงของค่า
parameter ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอากาศ เช่น อุณหภูมิ, ความชื้น, ความดัน, ความเร็วลม, และอัตราการไหลของลม เป็นต้น

akivision

ระบบการจัดเก็บข้อมูล นี้สามารถใช้ร่วมกับงานอื่น ๆ ได้อย่างหลากหลายประเภทเช่น 
- ใช้งานเกี่ยวกับ เครื่องทำความร้อน หรือ เครื่องปรับอากาศ
- ใช้สำหรับห้องควบคุมปริมาณฝุ่น (Clean room)
- ใช้งานทางด้านการรักษาระดับ อุณหภูมิของห้องเย็น
- ใช้งานทางด้าน หม้อต้มไอน้ำ (Boiler)
- ใช้กับระบบทำความเย็น
- ใช้ในระบบโรงเรือนต่าง ๆ
ผลิตภัณฑ์ที่สามารถใช้งานร่วมกับ Module นี้ได้คือ
- ATT 300 (จอแสดงผลแบบ หลายช่องสัญญาณ)
- CP 300 (เครื่องวัดความดัน)
- CTV 210 (เครื่องวัดความเร็วลม)
- TH 200 (เครื่องวัดความชื้น)
- CP 200 (เครื่องวัดความดัน แบบไม่มีจอแสดงผล)
- ATE 300 (จอแสดงผล หลายช่องสัญญาณ ชนิดติดตั้งกับผนัง)
- TH 300 (เครื่องวัดความชื้น แบบมีจอแสดงผลในตัว)
- CPE 300 (เครื่องวัดความดัน)
- CPA 300 (เครื่องวัดความดัน
- THA 300 (เครื่องวัดความชื้น
                                                                                                                             รายละเอียดสินค้า
                                                                                                                        pdf_icon Modules for acquisition software
                                                                                                                        pdf_icon akivision_en