02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: PRCTEC4
เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน

เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน
เครื่องวัดความสั่นสะเทือน
Vibration sensor and applicationVibration เซ็นเซอร์วัดความสั่นสะเทือน
มีขนาดเล็ก น้ำหนักเบา ติดตั้งได้หลายรูปแบบ ตรวจวัดการสั่นสะเทือนได้ถึง 3 แกน (Triaxial)
ย่านการวัด +500g, +1000g, +2500g ถึง +70000g
ความไวในการวัด 5 – 10 mV/g
ความถี่ตอบสนอง 1- 1.2KHz
สัญญาณออก 10Vdc
อุณหภูมิใช้งาน -50 ถึง 160 °C
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 18 – 30 Vdc
วัสดุทำจากไททาเนียมอัลลอย

 

Vibration2 Vibration3
 


Product Categories

เครื่องวัด +
Sensor เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
เครื่องบันทึกข้อมูล+
โหลดเซลล์ เครื่องชั่ง +
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
เครื่องวัดก๊าซ แบบส่งสัญญาณออก
เซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ +
Flow switch&Flow transmitter+
เลเซอร์ในงานวัดและตรวจสอบ +
กล้องอินฟราเรดอุตสาหกรรม +
เซ็นเซอร์อิเล็กโทรนิกส์