02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: PRCTEC4
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์

เซ็นเซอร์วัดระยะใกล้
พร็อกซิมิตี้เซ็นเซอร์
Proximity Sensor


The QUADRO-PROX เซ็นเซอร์ตรวจวัดระยะความใกล้ ระยะตรวจวัด 0.2 -18 mm โครงสร้างทำจากพลาสติก โพลีคาร์บอเนตหรือโลหะ ออกแบบสำหรับการใช้งานหนักหรือใช้พื้นติดตั้งน้อย มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ภายใน ต้องการแหล่ง จ่ายไฟ 10 – 30 V สัญญาณออกเป็น PNP / NPN


inductief การประยุกต์ใช้งาน : - การเกษตร
- Access Control
- ประตูอัตโนมัติ
- ลิฟต์, เครื่องยก
- บันไดเลื่อน
- การควบคุมเครื่องจักรอัตโนมัติ ในโรงงานอุตสาหกรรม
- งานไม้
- กระบวนการผลิตอาหาร
- การขนถ่ายวัสดุ
- Material Processing
- งานห่อหุ้มวัสดุ

btn-data-sheet btn-data-sheet btn-data-sheet
btn-data-sheet btn-data-sheet btn-data-sheet
 


Product Categories

เครื่องวัด +
Sensor เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
เครื่องบันทึกข้อมูล+
โหลดเซลล์ เครื่องชั่ง +
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
เครื่องวัดก๊าซ แบบส่งสัญญาณออก
เซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ +
Flow switch&Flow transmitter+
เลเซอร์ในงานวัดและตรวจสอบ +
กล้องอินฟราเรดอุตสาหกรรม +
เซ็นเซอร์อิเล็กโทรนิกส์