02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: PRCTEC4
เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทาง (gyro)

เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว
AHRS sensor Attitude and heading reference system
MTi


MTi เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางและทิศทางอ้างอิง แสดงผลด้วย software ตัวประมวลสัญญาณใช้กำลังไฟฟ้าต่ำ วัดท่าทางในรูปแบบ ต่างๆได้อย่างอิสระ รายงานค่าความเร่ง, บอกทิศทางในขณะเคลื่อนไหว ได้อย่างรวดเร็วตามแม่เหล็กโลกใน รูปแบบ 3 มิติ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานวัดและควบคุม เสถียรภาพการ เคลื่อนไหว เช่นกล้อง, หุ่นยนต์, ยานพาหนะและ ยานไร้คนขับ ฯลฯ


mti Technical Data : - วัดลักษณะท่าทางและทิศทางอ้างอิงแสดงผลทางคอมพิวเตอร์
- ตรวจวัดทิศทางได้ 360º โดยอ้างอิงจากแรงโน้มถ่วงและสนามแม่เหล็กโลก 360º
- เป็นเครื่องวัดท่าทาง 3 มิติ, วัดความเร่งและวัดความเข้มของสนามแม่เหล็กอยู่ในตัวเดียวกัน
- On board DSP, running sensor fusion algorithm
- เครื่องวัดท่าทางทำงานที่ความถี่สูง (Gyroscopes enable high-frequency orientation tracking)
- High update rate (120 Hz), inertial data processing at max 512 Hz
- Individually calibrated for temperature, 3D misalignment and sensor cross-sensitivity
- Accepts and generates synchronization pulses
- มีขนาดเล็กและแข็งแรง ใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
- ประกอบรวมเข้ากับระบบใดๆ ได้ง่าย
- มีน้ำหนักเบา, ใช้พลังงานน้อย
mti-coordinates Output : - 3D Orientation (360°)
- 3D acceleration
- 3D rate of turn
- 3D magnetic field
mti-in-matchbox การประยุกต์ใช้งาน : - การควบคุมเสถียรภาพการเคลื่อนไหว ท่าทางและทิศทางของเรือดำน้ำ
- ช่วยประเมินสถานการณ์ต่างๆบนเรือหรือท่าเทียบเรือ
- การกำหนดตำแหน่งทิศทางของเครื่องโซน่าร์
- Sensor input for Dynamic Positioning (DP) systems
- แก้ไขความผิดพลาดของระบบเซ็นเซอร์ในทุ่นลอยน้ำ
- ช่วยในการควบคุมลักษณะท่าทางของหุ่นยนต์
- การควบคุมเสถียรภาพ ท่าทางและทิศทางยานพาหนะไร้คนขับ


เชื่อมต่อผ่านพอร์ต RS-232, RS-485, RS 422 (max 921k6 bps) and USB (ext. converter)
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 4.5 - 30V
อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +60 °Cboot industrial-marine industrial_ground_1

btn-data-sheetเซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว
AHRS sensor Attitude and heading reference system
MTi-G


MTi-G เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางและอ้างอิงทิศทางและความสูง มีระบบนำทาง มี 3D accelerometers, 3D gyroscopes, 3D magnetometers และ GPS รวมกันในตัว วัดลักษณะท่าทางในรูปแบบต่างๆได้อย่างอิสระ รายงานค่า ความเร่ง, บอกทิศทางในขณะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วตามแม่เหล็กโลก, ตำแหน่งและความเร็ว ในรูปแบบ 3 มิติ


 

mti-g Compact design : - มีขนาดเล็กและแข็งแรงใช้พื้นที่ติดตั้งน้อย
- ประกอบรวมเข้ากับระบบใดๆ ได้ง่าย
- มีน้ำหนักเบา, ใช้พลังงานน้อย
Output : - 3D Orientation (360°)
- 3D Position and Velocity (aided and unaided by inertial sensors)
- 3D acceleration, 3D rate of turn, 3D magnetic field
การประยุกต์ใช้งาน : - วิเคราะห์การเคลื่อนที่ของยานพาหนะ
- การแข่งรถยนต์และรถจักรยานยนต์
- การทดสอบสมรรถนะ
- ใช้ในการแข่งเรือ
- บอกสถานะประมาณค่าของเรือ State estimation of leisure yachts
- Backup system for high-grade GPS systems
- ช่วยในการควบคุมลักษณะท่าทางโดยหุ่นยนต์เอง
- ยานพาหนะทางการทหาร
- Camera/LIDAR stabilization and correction
- ควบคุมลักษณะท่าทางและนำร่องอัตโนมัติด้วยตัวเอง Autonomous attitude and navigation control
- เครื่องบินผาดแผลงDynamics of (aerobatics) planes
- Head-up display


เชื่อมต่อผ่านพอร์ต RS-232 (max 921k6 bps) and USB (ext. converter)
ต้องการแหล่งจ่ายไฟ 5 - 30V
GPS Antenna SMA connector, active
ระดับความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 18 km
อัตราความเร็ว (Velocity) 600 m/s (2160 km/h)
อุณหภูมิใช้งาน -20 ถึง +60°C

1 2 3 4


btn-data-sheetเซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางการเคลื่อนไหว
AHRS sensor Attitude and heading reference system
MTi OEM


บอร์ดวงจร เซ็นเซอร์วัดลักษณะท่าทางและอ้างอิงทิศทาง วัดลักษณะท่าทางในรูปแบบต่างๆได้อย่างอิสระ รายงานค่า, บอกทิศทางในขณะเคลื่อนไหวได้อย่างรวดเร็วตามแม่เหล็กโลก, ในรูปแบบ 3 มิติ


 

mti-oem Features : - accurate full 360 degrees 3D orientation output (Attitude and Heading)
- highly dynamic response combined with long-term stability (no drift)
- 3D acceleration, 3D rate of turn and 3D earth-magnetic field data
- all solid-state miniature MEMS inertial sensors inside
- compact design
- high update rate
- various digital output modes
- accepts or generates synchronization pulses
- temperature, 3D misalignment and sensor cross-sensitivity compensated
mti-oem-bottom-verview Fields of use : - หุ่นยนต์
- อากาศยาน
- ยานพาหนะไร้คนขับ
- อุตสาหกรรมเรือ
- bore industry
- หุ่นยนต์และการแข่งขันรถ

 

mti-oem-centimeter magnetometer gyroscopes accelerometers

 
btn-data-sheet 


Product Categories

เครื่องวัด +
Sensor เซ็นเซอร์ชนิดต่างๆ
เครื่องบันทึกข้อมูล+
โหลดเซลล์ เครื่องชั่ง +
เครื่องวิเคราะห์ก๊าซ
เครื่องวัดก๊าซ แบบส่งสัญญาณออก
เซ็นเซอร์ทรานสดิวเซอร์ +
Flow switch&Flow transmitter+
เลเซอร์ในงานวัดและตรวจสอบ +
กล้องอินฟราเรดอุตสาหกรรม +
เซ็นเซอร์อิเล็กโทรนิกส์