02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: PRCTEC4

VIBRATION SENSOR

Thursday, 09 January 2014 10:49
Print PDF

VIBRATION SENSOR

เซ็นเซอร์ตรวจจับความสั่นสะเทือน ขนาดเล็ก


 

 

 

 

 

รายละเอียด (Description)

เซ็นเซอร์ตรวจจับความสั่นสะเทือน (Micro Vibration Sensor) นี้ใช้สำหรับตรวจจับความเคลื่อนไหวแม้มีขนาดเพียงเล็กน้อยตั้งแต่ 50 mg ขึ้นไป และในขณะใช้งาน กินกระแสไฟฟ้าน้อยมากเพียงแค่ 0.2 uA ดังนั้นจึงสามารถนำไปใช้งานได้อย่างหลากหลายยกตัวอย่างเช่น


1. ตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Vibration)

2. รีโมทคอนโทรล (Remote Control)
3. ปิด-เปิด สวิทซ์ด้วยความสั่นสะเทือน หรือความเคลื่อนไหว (Motion)
4. ระบบรักษาความปลอดภัยต่าง ๆ (Security system)
5. ปิด-เปิด ระบบ RFID (Active RFID System)
6. ปอกคอสุนัขไฮเทค เช่น ไฟติดตอนมันวิ่ง ไฟดับตอนมันหยุดวิ่ง
7. ติดตามอาการของผู้ป่วย
8. บันทึกข้อมูลความสั่นสะเทือนเพื่อเก็บไว้เป็นสถิติ
9. เปิดไฟรถจักรยานในขณะที่ปั่น และดับตอนจอดสนิทและอื่น ๆ
รุ่น MSV1006-01                                                                                   รายละเอียดสินค้า
รุ่น MSV0608-02                                                                                   รายละเอียดสินค้า
รุ่น MSV0409-02                                                                                   รายละเอียดสินค้า

Last Updated on Friday, 10 January 2014 11:09