02 932 1712
081 233 1000
LINE ID: PRCTEC4

Position

Monday, 13 January 2014 23:15
Print PDF

เซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งและการเคลื่อนที่ PDR 500
(Position & displacement sensor)


 

ซ็นเซอร์ระบุตำแหน่งโดยใช้การกดและเคลื่อนที่ของวัตถุลงบนแผ่นเซ็นเซอร์
สัญญาณออกจะเปลี่ยนแปลงตามตำแหน่งของวัตถุที่กดลงบนแผ่นเซ็นเซอร์เป็นค่าความต้านทาน 1.25 – 12.5 KOhm  มีระยะตั้งแต่ 50 – 500 mm เหมาะสำหรับการบอกระยะและระบุตำแหน่งการเคลื่อนที่ของวัตถุ ใช้ในงาน การวัดระดับ, วัดการเคลื่อนที่, ระบุตำแหน่ง ฯลฯ

 


Last Updated on Monday, 13 January 2014 23:20